Biegiem przez życie

UWAGA!

Cały nakład 4. wydania (po dwóch dodrukach w 2014 roku)  został

W-Y-C-Z-E-R-P-A-N-Y!!!

Pracuję nad piątym wydaniem, które ukaże się na początku wiosny 2015 roku.